Zorg en hulp

PASTORAAT

‘Zorg en hulp’ verlenen we op verschillende manieren. Tijdens de twee-wekelijkse kringen leren we elkaar goed kennen. Daardoor hebben we snel in de gaten wie er hulp nodig heeft en kunnen we direct zorg en praktische hulp bieden. Daarnaast zijn er gemeenteleden van het pastorale team die steun bieden aan mensen die langdurige zorg nodig hebben. Ook voor onze ouderen is er een team actief dat hulp biedt waar nodig. In complexe situaties kan het nodig zijn dat er professionele ondersteuning nodig is, we gaan dan samen op zoek naar passende zorg. Tenslotte is er iedere zondag na de samenkomst de mogelijkheid om samen met iemand van het gebedsteam te bidden.