Zondag 25 maart

We gaan weer dopen; wat een feest! Het gaat een spetterende dienst worden met muziek, getuigenissen én taart na afloop.
Joël spreekt over het verhaal uit de bijbel over Noach; te midden van woelige tijden biedt God redding en opent de deur voor wie hem wil volgen. De doop is een overgave/toewijding aan Hem.

Je bent van harte welkom om dit feest met ons mee te vieren.
We starten om 12:00 uur, Louis Couperusstraat 133, Amsterdam