Zondag 1 juli – doopdienst

Op zondag 1 juli staat er om 12:00 uur een feestelijke doopdienst op de planning!
4 dopelingen zullen hun getuigenis geven en gedoopt worden door onderdompeling.

Tijdens deze samenkomst spreekt Joël over ‘Plaatsvervangende schaamte’.

Je bent van harte welkom om dit feest zondag met ons mee te vieren!