Kingdom Culture

Tijdens twee zaterdag per seizoen willen we samen met elkaar ontdekken hoe Jezus zijn kerk bouwt, ook in onze tijd en onze samenleving.
We gaan met elkaar bekijken welke plek we mogen innemen wanneer we de keuze hebben gemaakt om Jezus te volgen en voor hem te leven. Het is immers ons verlangen dat we samen bouwen aan een ‘Kingdom Culture’; een cultuur waarin het koninkrijk van Jezus duidelijk zichtbaar en ervaarbaar is.

Cultuur bouwers

We hebben allemaal onze talenten en gaven gekregen om aan de slag te gaan om de cultuur van Gods Koninkrijk te laten zien in ons leven, in ons gezin, onze buurt, ons werk, in de kerk.

Uitdaging

Laat je op deze dag uitdagen om jouw omgeving te dienen met datgene wat God jou heeft gegeven. Ontdek je mogelijkheden en valkuilen in datgene wat je in Gods Koninkrijk al doet of wilt doen, zodat je kunt groeien en genieten van wat God door jou heen wil geven aan de mensen om je heen.

Teambuilding

Tijdens de dag zul je ook als team de gelegenheid krijgen om met elkaar te kijken naar hoe het in het team gaat en wat er nog beter kan. Kom dus met je team naar de leiderschapsdag.
Maar ook wanneer je als enige van je team aanwezig bent of nog geen team hebt, zal dit een opbouwende dag voor je zijn.

De dag is bedoeld voor iedereen in de Verbinding die zich inzet in de gemeente om zijn/haar steentje bij te dragen. Dus zeker niet alleen voor mensen die een leiderschapstaak vervullen.