Geloof en Wetenschap

– door Tom van Hoogstraten

In de Bijbel lezen we: “Aan de hemel is te zien hoe machtig God is. Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt.” (Psalm 19:2) Onlangs zijn meerdere bijzondere wetenschappelijke ontdekkingen gedaan die er heel duidelijk op wijzen dat God inderdaad alles heeft gemaakt! In 3 avonden gaan we deze bijzondere wetenschappelijke ontdekkingen bestuderen. Elke avond is er ruim de tijd voor vragen van uit de zaal. En na afloop van de avonden is er een alcoholvrije borrel. De toegang is gratis. Kom en laat je inspireren!

De serie bestaat uit meerdere avonden met elk een eigen thema:

Vrijdag 8 april
Wetenschappelijke argumenten
voor het bestaan van God

Vrijdag 10 juni
Spectaculair archeologisch bewijs

Programma

19:30 Welkom en opening
19:35 Lezing ‘Wetenschappelijke argumenten voor het bestaan van God’
20:05 Muzikaal intermezzo
20:15 Vragen vanuit de zaal (Q&A)
21:15 Slotwoord en afsluiting
21:30 Borrel (tot 22:00)

Terugkijken

De lezing van vrijdag 8 april

De Q&A van vrijdag 8 april

De lezing van vrijdag 10 juni

De Q&A van vrijdag 10 juni

There is for me powerful evidence that there is something going on behind it all … it seems as though somebody has fine-tuned nature’s numbers to make the universe. The impression of design is overwhelming.

—Paul Davies, The Cosmic Blueprint

Aanbevelingen voor verder onderzoek

Cursus:
Alpha Cursus

Video’s:
De muur van koning Hizkia
Heftige beelden van de verovering van Lachis
Het paleis van de Assyrische koning Sargon II
De Pilatus-steen

Boeken:
Dawkins als Misvatting, Alister McGrath
Gefundeerd Geloof, Rob van de Weghe
God in het Vizier, John Lennox

Beyond the Cosmos, Hugh Ross
God and Stephen Hawking, John C. Lennox
Is God a Moral Monster?
, Paul Copan
Return of the God Hypothesis
, Stephen C. Meyer
There is a God, Anthony Flew
The Zondervan Handbook of Biblical Archeology, J. Randall Price
Unearthing the Bible, Titus M. Kennedy
Why the Universe is the Way it is, Hugh Ross

Websites:
Logos Instituut
Answers in Genesis
Reasonable Faith

Overige bronnen:
Cross Examined
Fine-tuning argument
5-part series: science & God
Debatten William Lane Craig

Diensten en specials

Voor meer interessante diensten en specials: