Waarden

TOEPASSING

van onze focus en ons verlangen
in 5 waarden gevat

Genade

Fundament van ‘De Verbinding’ is de genade van Jezus waardoor we het voorrecht ontvangen een relatie met God aan te gaan. Door het cadeau (lees: genade) te accepteren ben je een kind van God geworden.

Groei

Als kind van God zul je gaan groeien naar een volwassen christen. Door middel van activiteiten die we organiseren en relaties die worden opgebouwd, willen we je uitdagen en ondersteunen in het volgen van Jezus.

Groepen

Leren Jezus te volgen doen we samen! Zo vormen alle kinderen van God een gezin. Op zondagmorgen komen we als grotere groep bij elkaar voor een inspirerende dienst en doordeweeks in kleinere groepen waarin we zorg dragen voor elkaar, samen bijbelstudie doen en elkaar motiveren om wat we geleerd hebben in het dagelijks leven toe te passen.

Gaven

Op meerdere plaatsen in de Bijbel wordt de plaatselijke kerk ‘Het lichaam van Christus genoemd’. Met dit enorme compliment wordt bedoeld dat Jezus ons de verantwoordelijkheid geeft om als het ware zijn handen en voeten in Amsterdam en omgeving te zijn. God geniet ervan als we de gaven die de Heilige Geest ons geeft inzetten om mensen binnen en buiten De Verbinding te dienen.

Geven

De belangrijkste Bijbeltekst over “geven” is Johannes 3 vers 16: “Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” In de Bijbel staat ook het een en ander over financieel geven. Wil je daar meer over weten of wil je financieel bijdragen aan De Verbinding, klik dan hiernaast op de knop Geven.