Vijf voor twaalf op Gods klok

Vanaf zondag 14 januari gaat de nieuwe themaserie ‘Vijf voor twaalf op Gods klok’ van start. Orlando spreekt over tekenen die vooraf gaan aan de wederkomst van Jezus.

In onze dagen is Israël het meest duidelijke bewijs dat God bezig is om zijn wereldomvattende missie tot een einde te brengen. Het is fascinerend om te ontdekken hoe Bijbelse profetieën die te maken hebben met Israël en de spoedige wederkomst van Christus bezig zijn om in vervulling te gaan. Het kan niet lang meer duren en Jezus komt terug.

Elke zondag komen wij om 12:00 uur samen in het gebouw ‘De Ontmoeting’. (Louis Couperusstraat 133, Amsterdam) Je bent van harte welkom!

Op zondag 28 januari is er om 12:00 uur een samenkomst waarin Orlando spreekt.
De special met Berget Lewis begint op zondag 28 januari om 19:30 uur; tijdens deze Special spreekt Joël.