Kerkdienst

Schrijf je hier in, als je ook een samenkomst wilt bezoeken.

Volgende kerkdienst

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Livestream

Zondag 25 juli – Transformatie door de kracht van de Heilige Geest – Orlando Bottenbley

DIGITALE COLLECTE

Nu we geen samenkomsten meer hebben is ook onze wekelijkse collecte weggevallen. De vaste lasten zijn natuurlijk zo goed als ongewijzigd. Het zou fijn zijn als je digitaal meedoet met de collecte door een gift rechtstreeks over te maken op ons bankrekeningnummer ( NL66 INGB 0004 554 631 t.n.v. De Verbinding Baptistengemeente Amsterdam ), of door gebruik te maken van de Givt-app.

Givt-app

Scan de QR-code of vind onze kerk in de lijst met kerken in de Givt-app.

X