Online Kerkdienst

Wat mooi dat je vandaag de kerkdienst met ons wilt beleven! Iedere zondagochtend vind je op deze plek om 10:30 uur een digitale kerkdienst met aanbidding, gebed en een inspirerende boodschap. Volg de diensten vanuit je eigen leefomgeving totdat we weer samen kunnen komen in ons kerkgebouw. Ook als je geen lid bent van De Verbinding, we zijn samen 1 kerk!

Volgende kerkdienst

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Zondag 28 juni – Mozes’ ouders – Joël Boertjens

Kids!! Download en print de PreekBingo-kaart 🙂

Zondag 21 juni
De vervulling met de Heilige Geest
Orlando Bottenbley

Zondag 14 juni
Abraham & Family
Joël Boertjens

Zondag 7 juni
Het overvloedige van de Heilige Geest in ons
Orlando Bottenbley

DIGITALE COLLECTE

Nu we geen samenkomsten meer hebben is ook onze wekelijkse collecte weggevallen. De vaste lasten zijn natuurlijk zo goed als ongewijzigd. Het zou fijn zijn als je digitaal meedoet met de collecte door een gift rechtstreeks over te maken op ons bankrekeningnummer ( NL66 INGB 0004 554 631 t.n.v. De Verbinding Baptistengemeente Amsterdam ), of door gebruik te maken van de Givt-app.

Givt-app

Scan de QR-code of vind onze kerk in de lijst met kerken in de Givt-app.

Bemoedigingen

Sinds de coronatijd plaatsen wij regelmatig bemoedigingsvideo’s. Ook tijdens de zomerweken vind je hier iedere donderdag een nieuw interview met een gemeentebezoeker. In deze interviews vertellen zij hoe zij de coronatijd ervaren/doorkomen en welke plek het geloof daarin heeft. Laat je bemoedigen door de verhalen.