Kerkdienst

We hebben weer samenkomsten in ons eigen gebouw, met voorlopig een maximum van 30 gasten. Schrijf je hier in, als je ook een samenkomst wilt bezoeken.

Volgende kerkdienst

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Livestream

Zondag 9 mei – Dopen is: doen wat God van je vraagt – Orlando Bottenbley

Zondag 2 mei
Een sterk fundament
Joop Strietman

Zondag 25 april
Oponthoud
Kees van Velzen

Zondag 18 april
Bekering en wedergeboorte
Orlando Bottenbley

DIGITALE COLLECTE

Nu we geen samenkomsten meer hebben is ook onze wekelijkse collecte weggevallen. De vaste lasten zijn natuurlijk zo goed als ongewijzigd. Het zou fijn zijn als je digitaal meedoet met de collecte door een gift rechtstreeks over te maken op ons bankrekeningnummer ( NL66 INGB 0004 554 631 t.n.v. De Verbinding Baptistengemeente Amsterdam ), of door gebruik te maken van de Givt-app.

Givt-app

Scan de QR-code of vind onze kerk in de lijst met kerken in de Givt-app.

X