Online Kerkdienst

Wat mooi dat je samen met ons de kerkdienst wilt beleven! De komende weken zal op zondagochtend om 10:30 uur een video met aanbidding, gebed en een preek ter bemoediging door één van onze voorgangers op deze pagina van onze website geplaatst worden. Laten we deze dienst tegelijkertijd volgen en meedoen in ons eigen huis of waar wij ons op dat moment bevinden. ‘Samen 1 Kerk – op zeer diverse locaties!’

A.s. vrijdag kun je hier ook samen met ons de Goede Vrijdagdienst bekijken.

Zondag 5 april – Genade speelt de boventoon – Orlando Bottenbley

Zondag 29 maart
Gods Koninkrijk in een gebroken wereld – Orlando Bottenbley

Zondag 22 maart
De controle uit handen – Joël Boertjens

DIGITALE COLLECTE

Nu we geen samenkomsten meer hebben is ook onze wekelijkse collecte weggevallen. De vaste lasten zijn natuurlijk zo goed als ongewijzigd. Het zou fijn zijn als je digitaal meedoet met de collecte door een gift rechtstreeks over te maken op ons bankrekeningnummer ( NL66 INGB 0004 554 631 t.n.v. De Verbinding Baptistengemeente Amsterdam ), of door gebruik te maken van de Givt-app.

Givt-app

Scan de QR-code of vind onze kerk in de lijst met kerken in de Givt-app.

Dagelijkse bemoediging

Vanwege al het corona-nieuws zullen onze voorgangers Orlando Bottenbley en Joël Boertjens de komende weken van maandag t/m vrijdag vragen beantwoorden en jou bemoedigen vanuit de Bijbel.