Waarden

Onderstaande waarden geven een goed beeld van de manier waarop we de missie & visie in de praktijk van ‘De Verbinding’ toe willen passen:

Genade

Fundament van ‘De Verbinding’ is de genade van Jezus. Doordat hij is gestorven voor onze zonden en is opgestaan uit de dood, is de schuld die we hebben ten opzichte van God weggedaan, en ontvangen we het voorrecht een relatie met God aan te gaan.  We willen deze bevrijdende genade ervaren in ons dagelijks leven en doorgeven aan de mensen om ons heen.

Groei

Wij zijn ervan onder de indruk dat God zijn Heilige Geest geeft, zodat we verdere stappen kunnen zetten in het toegewijd volgen van Jezus. Door middel van activiteiten die we organiseren en relaties die worden opgebouwd, willen we je hierin uitdagen en ondersteunen.

Groepen

Leren Jezus te volgen doen we samen als zijn gezin. Op zondagmorgen komen we als grotere groep bij elkaar voor een inspirerende dienst, doordeweeks in kleinere groepen waarin we zorg voor elkaar dragen en helpen het onderwijs van Jezus te ontdekken en toe te passen. Dit alles doen we op een eigentijdse wijze, zodat het ook relevant is voor je dagelijkse leven.

Gaven

Op meerdere plaatsen in de Bijbel wordt de plaatselijke kerk ‘Het lichaam van Christus genoemd’. Met dit enorme compliment wordt bedoeld dat Jezus ons de verantwoordelijkheid geeft als het ware zijn handen en voeten in Amsterdam en omgeving te zijn. God geniet ervan als we de gaven die de Heilige Geest ons geeft inzetten om mensen binnen en buiten de Verbinding te dienen.

Geven

Doordat we leren wie Jezus is, groeit in ons het verlangen onszelf ‘terug te geven’ aan God, onze schepper. We willen verantwoorde en gulle rentmeesters zijn van de tijd, het bezit en de gaven die God ons geeft. Op deze manier investeren we in de groei van Gods gezin in diepte (groei in toewijding) en breedte (groei in aantal).