Verbindingsdag

Als ‘De Verbinding’ maken we graag duidelijk op wat voor manier je je kunt ‘verbinden met De Verbinding’. We vinden het belangrijk om uit te leggen wat er in de Bijbel staat over aansluiten bij een plaatselijke gemeente, waar de Verbinding voor staat en wat het inhoudt om je aan te sluiten.

De Verbindingsdag is met name bedoeld voor degenen die zich niet (officieel) hebben aangesloten bij de Verbinding, maar zich (vrijblijvend uiteraard!) wel willen oriënteren op het onderdeel worden van de Verbinding. Daarnaast is deze Verbindingsdag essentieel voor degenen die zich laten dopen, aangezien in de Verbinding doop en aansluiten bij de gemeente aan elkaar gekoppeld zijn.

De Verbindingsdagen zijn inspirerend en afwisselend, met bovendien ook nog eens een heerlijke lunch. Andere ingrediënten zijn onder meer: worship, Bijbelse onderbouwing van verbondenheid met de kerk, een beknopte geschiedenis van de Verbinding, de missie/visie/waarden van de Verbinding. De dag bestaat niet enkel uit eenrichtingsverkeer: er is volop mogelijkheid voor interactie en het stellen van je vragen. Er komt zelfs iemand die recent deel is geworden van de Verbinding, en op wie je al je vragen af mag vuren!

De Verbindingsdag start om 10:00 uur en duurt tot ongeveer 15:00 uur. Locatie is De Ontmoeting (Louis Couperusstraat 133), de plek waar we elke zondag samenkomen. Je kunt je opgeven door een berichtje te sturen naar het volgende mailadres:  secretariaat@bgdeverbinding.nl