Leiderschap

In De Verbinding hechten we grote waarde aan een gedeeld leiderschap. Onder aanvoering van de voorganger komen de Bestuurlijke Raad en de Pastorale raad regelmatig bijeen, zowel afzonderlijk als gezamenlijk. Bedieningsleiders ondersteunen de raad om de diverse deelgebieden te besturen en verder te laten groeien. Dienend leiderschap en zelf de principes van Jezus voorleven is waar we voor we voor gaan en waar we voor staan.

Joël Boertjens, Voorganger in zowel de Bestuurlijke Raad als de Pastorale Raad

Sinds 2015 wonen mijn vrouw Marjoke, samen met onze dochters Rivka en Yael, in het prachtige Amsterdam. We ervaren Gods roeping om de stad te dienen door het mede vormgeven aan een warme krachtige inspirerende kerk waar iedereen een thuis mag vinden. Het is ons diepe verlangen om je te helpen Jezus te leren kennen, zodat je zelf kunt ervaren dat Jezus je leven op een intense manier kan veranderen en verrijken. Voel je vrij contact met me op te nemen en/of De Verbinding te bezoeken tijdens één van onze activiteiten. Je bent van harte welkom!

Marco Dorstijn, Voorzitter en oudste Bestuurlijke Raad
Jen Tjon-Sien-Foek, Oudste Bestuurlijke Raad
Joop Smeets, Penningmeester Bestuurlijke Raad
Wilko van der Graaf, Oudste Pastorale Raad