Leiderschap

In De Verbinding hechten we grote waarde aan een gedeeld leiderschap. Onder aanvoering van de voorganger komen de Bestuurlijke Raad en de Pastorale raad regelmatig bijeen, zowel afzonderlijk als gezamenlijk. Bedieningsleiders ondersteunen de raad om de diverse deelgebieden te besturen en verder te laten groeien. Dienend leiderschap en zelf de principes van Jezus voorleven is waar we voor we voor gaan en waar we voor staan.

Joël Boertjens, voorganger in zowel de Bestuurlijke Raad als de Pastorale Raad

Sinds 2015 wonen mijn vrouw Marjoke en ik, samen met onze dochters Rivka en Yael, in het prachtige Amsterdam.
We ervaren Gods roeping om de stad te dienen door het mede vormgeven aan een warme krachtige inspirerende kerk waar iedereen een thuis mag vinden. Het is ons diepe verlangen om je te helpen Jezus te leren kennen, zodat je zelf kunt ervaren dat Jezus je leven op een intense manier kan veranderen en verrijken. Voel je vrij contact met me op te nemen en/of De Verbinding te bezoeken tijdens één van onze activiteiten. Je bent van harte welkom!

Orlando Bottenbley, tweede voorganger

Toen ik in september 2017, na een periode van 29 jaar, afscheid nam van de Bethelgemeente in Drachten, leidde God mij, samen met mijn vrouw, naar Baptistengemeente De Verbinding in Amsterdam.
Ik kreeg hiermee een heel bijzondere taak: op mijn 66-ste werd ik voorganger in een groeiende gemeente; de gemeente waar ik bijna 40 jaar geleden het vak van voorganger heb geleerd. Ik liep er stage na mijn theologie-opleiding en mijn vrouw en ik zijn in deze gemeente getrouwd.
De cirkel is rond; wij vertrokken in 1979 uit Amsterdam en in 201& kwamen wij weer terug met een nieuwe taak: de gemeente helpen met groei; nieuwe mensen interesseren voor de boeiende, levensreddende boodschap van Jezus.