ABC-Gemeenten

De Verbinding richt zich in eerste instantie op Amsterdam en omgeving, maar we  investeren ook graag in relaties tussen kerken onderling, zodat we elkaar kunnen helpen en inspireren.
Om deze redenen maken we onderdeel uit van de ABC-gemeenten, een relatief nieuw samenwerkingsverband. De naam ‘ABC-gemeenten’ staat voor ‘Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten’. Op 12 oktober 2006 is dit samenwerkingsverband opgericht na een fusie van twee verbanden: De Broederschap van Baptisten (BBN) en de CAMA-gemeenten Nederland (CGN).

Binnen dit samenwerkingsverband richten we ons op overleg, samenwerking en uitwisseling, maar elke gemeente die is aangesloten blijft volledig zelfstandig en is autonoom in haar beleidsvoering.

Als De Verbinding onderschrijven we de missie en visie van de ABC-gemeenten van harte:

Missie

‘We zien het als onze missie om alle aangesloten gemeenten aan te moedigen in het zichtbaar maken van eenheid. We doen dat door een krachtig netwerk van gemeenten te bouwen die elkaar ondersteunen en nauw met elkaar samenwerken. Een gevolg hiervan zal groei zijn in diepte en aantal tot eer van God.’

Visie:

‘De plaatselijke gemeente is Gods middel waardoor de veelkleurige wijsheid van God bekend wordt. Deze veelkleurige wijsheid heeft God uitgevoerd in de Persoon en het Werk van de Here Jezus Christus. De plaatselijke gemeente is het middel waardoor de Persoon en het werk van de Here Jezus bekend wordt aan de wereld waarin we leven. Het feit dat Jezus de Zoon van God wordt zichtbaar door eenheid onder volgelingen van de Here Jezus. Als Alliantie van Baptisten- en CAMAgemeenten zetten we ons in om deze eenheid zichtbaar te maken. Ons doel is dat u gelooft dat Jezus door God gezonden is.

Een gezonde gemeente bouwt haar leden op tot discipelen van Jezus en rust haar toe om de gaven van Gods Heilige Geest te ontdekken en te ontwikkelen en deze gaven en bedieningen in te zetten tot opbouw van de plaatselijke gemeente. Men brengt haar liefde bij om te evangeliseren en zending te bedrijven. Paulus leert ons dat vrucht dragen een kenmerk van de gemeente is. Dat betekent dat groei in diepte en aantal tot het wezen van een gezonde gemeente behoort. Al vanaf de eerste gemeente ziet men, ondanks vele verdrukkingen en moeite, groei in diepte en aantal.

Wij willen de relaties tussen de onderlinge ABC- gemeenten bevorderen, zodat we elkaar kunnen helpen en dienen en de eenheid zichtbaar wordt, met als gevolg dat we mogen groeien in diepte en aantal. In de allereerste plaats gaat het bestuur ervan uit dat deze visie gedragen wordt door alle aangesloten gemeenten. In de tweede plaats hoopt het bestuur (gegrond op een diep verlangen) dat alle aangesloten gemeenten tot maximale en diepe groei kunnen komen, als gevolg van deze zichtbare eenheid en liefdevolle samenwerking, zodat zij relevant worden voor de omgeving waarin zij geplaatst is. De eerste verantwoordelijkheid is hiervoor gelegen bij de raad van de aangesloten gemeenten maar elke gemeente die problemen ondervind op welk gebied in haar gemeenteleven ook en daarvoor bij het kerkgenootschap te rade gaat, kan rekenen op ondersteuning in een passende vorm.’

Voor meer info, zie de website van de ABC-Gemeenten.