Haggai en Sefanja

– door Gieneke Sneller-Vrolijk

Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Gieneke Sneller-Vrolijk. Ik woonde in Zuid Amerika, en ben daar rond mijn 16e tot geloof in de Here Jezus, als mijn persoonlijke Verlosser, gekomen. Later studeerde ik Bijbelse talen (Grieks, Hebreeuws en Aramees), en specialiseerde me in oude Joodse Bijbelvertalingen. Zo’n 40 jaar heb ik Bijbels Hebreeuws, Oude Testament en Jodendom gedoceerd aan verschillende theologische opleidingen. Het is altijd weer een voorrecht Gods Woord te mogen delen! Zo is het bijzonder mooi om straks samen met u de boeken Sefanja en Haggai te bestuderen, en de diepe betekenis ervan te ontdekken. In deze cursus staan we stil bij twee van de twaalf ‘kleine profeten’: Sefanja en Haggai. De omvang van deze boeken is klein, maar hun inhoud en betekenis zijn groots!

Sefanja trad op toen het volk Israël in een moeilijke geestelijke situatie verkeerde. Dát vormt de aanleiding voor Sefanja’s indringende profetie. Zijn centrale thema is: ‘De dag van de HERE’ komt spoedig! Dit geldt ook vandaag. Hierin ligt de bijzondere actualiteit van Sefanja! Deze profeet roept op tot geestelijke verandering, vernieuwing en voorbereiding op die dag.

Haggai’s tijd was een tijd van vernieuwde hoop en wederopbouw na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap naar het geliefde land Israël, en naar Jeruzalem. Maar het was ook een tijd van uiterst zware arbeid en puinruimen, een tijd van herhaalde tegenslagen, gevaren en onzekerheden op politiek, sociaal, materieel en economisch terrein. Daarnaast waren er ook de geestelijke gevaren die loerden. Door dit alles kon de ontmoediging en angst de overhand krijgen. Juist daarom klonk in die periode de stem van de door God gestuurde profeet Haggai.

Sefanja en Haggai hebben elk een speciale profetische boodschap voor het volk én de leiders op zowel politiek, sociaal, maar vooral op geestelijk gebied. Hierdoor wordt men ernstig vermaand en gewaarschuwd vanwege ontrouw aan God en zijn Woord.

Beide profeten wijzen het volk op hun eigen gerichtheid en nalatigheid in het dienen van de HERE, maar hiermee wordt men ook bemoedigd, aangespoord en opgeroepen tot hernieuwde toewijding aan de Hem. Dié boodschap is ook voor ons!

Vanaf maandag 8 mei 2023 zal ik in zes lessen vertellen over de profeten Safanja en Haggaï en wat hun boodschap vandaag betekent voor ons.
Schrijf je nu in!

WANNEER?

Dit zijn alle data op een rijtje (van 19:30 uur tot 21:30 uur):

  • ma 08 mei
  • ma 15 mei
  • di 23 mei
  • do 01 jun
  • do 08 jun
  • ma 19 jun

KOSTEN

De kosten voor deze cursus bedraagt € 25,00. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met nadere informatie.

Inschrijven voor Haggai en Sefanja