Gods Masterplan

- door Orlando Bottenbley

De coronacrisis in het licht van de eindtijd

Sinds de coronamaatregelen onze samenleving grotendeels lam legden, stelden tientallen mensen vragen over de eindtijd aan Orlando Bottenbley. Van speculeren houdt hij niet, dus ging hij op zoek naar antwoorden in de Bijbel en werd zó enthousiast over wat hij ontdekte dat hij dit met iedereen wil delen middels deze online studie.

Op woensdag 4 november start Gods Masterplan 2, het vervolg op de interessante en leerzame online studie die we eerder dit jaar op onze website hebben geplaatst.
In 4 lessen gaat Orlando Bottenbley – aan de hand van Bijbelteksten – dieper in op de wederkomst van Jezus en vertelt hij over de toekomst van Israël in het licht van de eindtijd.

De 6 lessen van de eerste studie zijn nog steeds beschikbaar en staan onderaan deze pagina.

GODS MASTERPLAN

(deel 2)

Les 1: Het teken van de wederkomst van Jezus

Bijbelteksten om ter voorbereiding van les 1 te lezen:
Openbaring 21:1-5
Mattheüs 24:1-14
Romeinen 8:18-23

Les 2: Jezus belooft dat hij terug komt

Bijbelteksten om ter voorbereiding van les 2 te lezen:
Johannes 14:1-3
1 Thessalonicenzen 4:13-18
Romeinen 8:11

Les 3: De belofte aan Abraham en het herstel van Israël

Bijbelteksten om ter voorbereiding van les 3 te lezen:
Handelingen 15:1-18
Amos 9:11

Les 4: Het vredesverbond en het eeuwige koningschap van Jezus

Bijbelteksten om ter voorbereiding van les 4 te lezen:
Jesaja 46:9,10
Handelingen 1:1,7
Ezechiël 37

GODS MASTERPLAN

(deel 1)

Twee vragen die de discipelen aan Jezus stelden zullen centraal staan in deze studie: ‘Wat is het teken van uw wederkomst?’ en ‘Wat is het teken van de voleinding van de wereld?’

Ook al is de kern van de Bijbelse informatie over de eindtijd te vinden in Mattheus 24, toch is het lezen van deze tekst alleen niet voldoende. Orlando Bottenbley zal in deze studie het grote verband laten zien, of wel ‘Het Masterplan van God’ zoals hij dit zelf noemt.

Mattheus 24 bijvoorbeeld, is een eyeopener voor de lezer -vooral vers 14. Wie deze woorden serieus neemt kan niet anders dan enthousiast worden. Aan de hand van recente gebeurtenissen en ontwikkelingen wordt aangetoond dat wat Jezus zegt de komende jaren zal gebeuren. Met andere woorden: de wederkomst van Jezus staat werkelijk voor de deur!

Les 1: Wat God besluit, wordt van kracht en wat Hij wil, brengt Hij ten uitvoer

De start van Gods masterplan en het toekomstperspectief

Teksten om ter voorbereiding van les 1 te lezen:
Genesis 12:2,3
Openbaring 21:1-5
Jesaja 46:10,11

Les 2: Hij is met ons, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld

Gods belofte dat “in U” alle geslachten van de aardbodem worden gezegend

Teksten om ter voorbereiding van les 2 te lezen:
Openbaring 5:9
Galaten 3:14-16
Mattheüs 28:19-20

Les 3: Kom tot inkeer

Wat God besluit, wordt van kracht en wat Hij wil, brengt Hij ten uitvoer

Bijbelteksten om ter voorbereiding van les 3 te lezen:
Openbaring 5:9
Daniël 4:31,32
Jesaja 46:8-11

Les 4: Wanneer zullen deze dingen gebeuren?

Drie belangrijke vragen van de discipelen

Bijbelteksten om ter voorbereiding van les 4 te lezen:
Mattheüs 24:1-14
2 Petrus 3-16

Les 5: Drie belangrijke vragen van de discipelen

De Coronacrisis en de weeën waar Jezus over spreekt

Bijbelteksten om ter voorbereiding van les 5 te lezen:
Mattheüs 24:6-8
2 Thessalonicenzen 2:1,2
Handelingen 4: 27,28

Les 6: Hij blijft niet lang meer weg

De wederkomst van Jezus en de voleinding van de wereld staan voor de deur

Bijbelteksten om ter voorbereiding van les 6 te lezen:
Mattheüs 24:9-13
Hebreeën 10:37