Geschiedenis

Geschiedenis van De Verbinding

In een tijd van wanhoop, verwarring en oorlog startte Johan Visser in 1943 in Amsterdam met evangelisatiewerk op straat en in cafés. Samen met degenen die zich aangesproken voelden Jezus te volgen werd op 5 december 1943 een geloofsgemeenschap gestart. Als naam werd ‘Jezus leeft’ gekozen. In een pand aan de Bloemgracht werd samengekomen om het geloof in Jezus te vieren en elkaar en de stad behulpzaam te zijn. Na een groeiproces van enkele jaren werd de gemeenschap een officiële stichting met de naam Onafhankelijke Baptistengemeente (O.B.G.). Zoals dat eigen is aan Baptistengemeenten nam de doop een belangrijke plaats in, omdat de doop het moment markeert dat nieuwe gelovigen hun leven toewijden aan Jezus. Na een verhuizing naar de Spaarndammerbuurt vond de kerk onderdak in een prachtig pand aan de Keizersgracht. Dit pand werd gehuurd van een andere kerk die haar diensten hield op de zaterdag, terwijl De Verbinding (destijds O.B.G.) ‘kerkt’ op de zondag.

In 1989 kwam een einde aan de mogelijkheid het pand aan de Keizersgracht te huren, waardoor vervolgens voor de zondagse diensten gebruik werd gemaakt van de aula van het Calvijn College. Lange tijd bevond deze aula zich aan de Schipluidenlaan, met het Calvijn College zijn we in 2015 meeverhuisd naar de nieuwe locatie aan de Pieter Calandlaan. Om beter uiting te geven aan het verlangen om mensen in Amsterdam en omgeving te verbinden aan Jezus en aan elkaar, is ervoor gekozen de gemeente ‘De Verbinding’ te noemen.

Door alle jaren heen heeft de gemeente zowel hoogtepunten als dieptepunten beleefd. Eén aspect bleef en blijft echter hetzelfde: Jezus laat zijn kerk nooit los. We zijn dankbaar dat Gods Geest Johan Visser heeft aangespoord om te midden van een verschrikkelijke oorlogstijd deze kerk te starten. Een kerk die hoop biedt, een kerk waar iedereen welkom en geliefd is. In die Geest willen we dan ook verder bouwen om een baken van hoop te zijn voor Amsterdam en omgeving.