Zorg en Hulp

‘Zorg en hulp’ verlenen we in de eerste plaats aan elkaar. Tijdens de wekelijkse kringen (Link) leren we elkaar beter kennen. Daardoor hebben we snel in de gaten wie er hulp nodig heeft.

Daarnaast zijn er gemeenteleden van het pastorale team die steun bieden aan mensen die langdurige zorg nodig hebben of ziek zijn. Ook is er een team actief dat hulp biedt aan de ouderen van onze gemeente.

In complexe situaties kan het nodig zijn dat er professionele ondersteuning nodig is. We gaan dan samen op zoek naar passende zorg.

Tenslotte is er iedere zondag na de samenkomst de mogelijkheid om samen met iemand van het gebedsteam te bidden.