Eerste keer bij ‘De Verbinding’?

Als je binnenkomt zal je gastvrouwen en -heren zien die je verwelkomen. Als je vragen hebt, kan je die aan hen stellen. De gastvrouwen wijzen je de weg naar de zaal waar je plaats kan nemen. Om 10:30 uur (met nog een paar zondagen in 2018 waarop de dienst om 12:00 uur begint), als de muziek gaat spelen begint de samenkomst.
We zingen samen een aantal liederen, bidden en luisteren naar een toespraak. Na de preek zingen we meestal nog een paar liederen. We ontvangen de zegen van God die door de voorganger wordt uitgesproken. Na de samenkomst gaan we koffiedrinken en praten we na over wat we gehoord hebben. Een mooi moment om kennis te maken.