Avondmaal

Het avondmaal vieren we één keer in de zes weken tijdens een reguliere dienst. In de Bijbel staat “Want telkens als u van dit brood eet en uit de beker drinkt, bevestigt u daarmee dat de Here gestorven is. Doe dit tot Hij terugkomt.” (1 Corinthiërs 11:26) Dit is de opdracht die Jezus ons zelf heeft gegeven, we herdenken het offer dat hij voor ons heeft gebracht. Het avondmaal is voor iedereen die een keuze heeft gemaakt om Jezus te volgen.