Agenda

Zondagse samenkomsten

Als je binnenkomt, wordt je welkom geheten door het welkomstteam. Als je vragen hebt, kun je die aan hen stellen. De mensen van het welkomstteam wijzen je de weg naar de zaal waar je plaats kan nemen. Om 10:30 uur begint de samenkomst. We zingen samen een aantal liederen, bidden en luisteren naar een toespraak. Na de preek zingen we meestal nog een paar liederen. We ontvangen de zegen van God die door de voorganger wordt uitgesproken. Na de samenkomst gaan we koffiedrinken en praten we na over wat we gehoord hebben. Een mooi moment om kennis te maken.

Verbindingsspecials

Een Verbindingsspecial is een feestje! We nodigen een bijzondere spreker of artiest uit om te vertellen over zijn of haar leven met Jezus. In de afgelopen jaren waren dat o.a. Sharon Kips, Dwight Dissels, de Zandkunstenaar Gert van der Vijver, Iwan en Rebekka Sahertian, Shirma Rouse, Pearl Jozefzoon en Linda Wagemakers. Deze diensten zijn laagdrempelig.

Avondmaal

Het avondmaal vieren we één keer in de zes weken tijdens een reguliere dienst. In de Bijbel staat “Want telkens als u van dit brood eet en uit de beker drinkt, bevestigt u daarmee dat de Here gestorven is. Doe dit tot Hij terugkomt.” (1 Korintiërs 11:26) Dit is de opdracht die Jezus ons zelf heeft gegeven, we herdenken het offer dat hij voor ons heeft gebracht. Het avondmaal is voor iedereen die een keuze heeft gemaakt om Jezus te volgen.

Doopspecials

Een aantal keer per jaar organiseren we een doopspecial. Tijdens deze doopspecial worden mensen gedoopt door onderdompeling. Heb je geen idee wat we hiermee bedoelen of denk je erover na om je te laten dopen? Dan vind je hier meer informatie. [info+doopcursus]