Vijf voor twaalf op Gods klok

Vanaf zondag 14 januari gaat de nieuwe themaserie ‘Vijf voor twaalf op Gods klok’ van start. Orlando spreekt over tekenen die vooraf gaan aan de wederkomst van Jezus.

In onze dagen is Israël het meest duidelijke bewijs dat God bezig is om zijn wereldomvattende missie tot een einde te brengen. Het is fascinerend om te ontdekken hoe Bijbelse profetieën die te maken hebben met Israël en de spoedige wederkomst van Christus bezig zijn om in vervulling te gaan. Het kan niet lang meer duren en Jezus komt terug.

Elke zondag komen wij om 12:00 uur samen in het gebouw ‘De Ontmoeting’. (Louis Couperusstraat 133, Amsterdam) Je bent van harte welkom! 

Lopen op water

Vanaf zondag 7 januari gaat de nieuwe themaserie ‘Lopen op water’ van start. Joël spreekt op 7 januari over ‘Wie is het?’.

In de Bijbel vinden we een geschiedenis waarin wordt beschreven dat Petrus, één van Jezus’ leerlingen, nota bene tijdens een storm uit zijn boot klimt. Dit wordt het meest uitgebreid opgeschreven in Matteüs 14:22-33.  Al lopend over het water gaat hij naar Jezus toe. Deze wandeling op het water staat symbool voor een uitnodiging aan iedereen die een stap in geloof wil zetten om Gods leiding, kracht en herstel te ervaren. Wandel je mee?‘

Elke zondag komen wij om 12:00 uur samen in het gebouw ‘De Ontmoeting’. (Louis Couperusstraat 133, Amsterdam) Je bent van harte welkom! 

 

Kerstdiensten

Op zondag 24 december is er geen dienst om 12:00 uur!

Je bent van harte welkom bij één van de Kerstspecials op zaterdagavond 23 december en zondagavond 24 december.
Op Eerste Kerstdag (25 december) vieren we Kerstfeest om 12:00 uur met toneelgroep `Orde der Dwazen’.

 

 

Themaserie ‘Geef om Gods missie’

Vanaf zondag 26 november tot eind 2017 wordt er door verschillende sprekers gesproken over thema’s binnen de themaserie ‘Geef om Gods missie’.
Dat je deel uitmaakt van het gezin van Jezus of hiernaar op zoek bent, heb je te danken aan het gegeven dat iemand je over Jezus heeft verteld op wat voor manier dan ook. Samen ontdekken we in deze serie hoe wij ook zelf deel kunnen worden van Gods missie en onszelf mogen geven voor zijn indrukwekkende plan voor Amsterdam en omgeving. 

Elke zondag komen wij om 12:00 uur samen in het gebouw ‘De Ontmoeting’. (Louis Couperusstraat 133, Amsterdam) Je bent van harte welkom! 

 

Vanaf zondag 24 september gaan we 6 zondagen met elkaar ontdekken wat ‘de kerk’ inhoudt. Waar denk jij aan als je het woord ‘kerk’ hoort? Een kerkgebouw? Een dominee en een groep kerkgangers? Regels voor hoe je moet leven? Ons thema zal zijn: ‘Ik ben de kerk’. Ontdek jij met ons mee wat dat betekent? Onze kerkdiensten starten om 12:00 uur.

Locatie: De Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133, Amsterdam

 

Op zondag 29 oktober is er om 12:00 uur een samenkomst én om 19:30 uur vindt de Verbindingsspecial met Sharon Kips, Gilbert Thera en band plaats. Je bent meer dan welkom!

Nieuwe locatie

Op zondag 24 september zullen we om 12:00 uur eenmalig samenkomen in ‘de Opgang’; Tussenmeer 68 te Amsterdam. 

Op andere zondagen zullen we onze zondagse samenkomsten houden in ‘De Ontmoeting’, Louis Couperusstraat 133 te Amsterdam.
De dienst begint om 12:00 uur. Je bent van harte welkom.

 

 

Vakantietijd

Nu het vakantietijd is liggen de meeste activiteiten in de gemeente even stil.
Uiteraard gaan de zondagse samenkomsten wel door.
Elke zondag om 12:00 uur ben je van harte welkom in de Ontmoeting
om God en elkaar te ontmoeten.
Voor de allerkleinsten is er kinderopvang aanwezig.

Sta op en schitter in de kracht van de Heilige Geest

Binnen ons jaarthema ‘Sta op en schitter’ is alweer de laatste themaserie aangebroken. Vanaf 28 mei tot en met 16 juli gaan we op een dynamische ontdekkingstocht waarin we willen leren en ervaren hoe we kunnen leven in de kracht van de Heilige Geest: ‘Sta op en schitter…in de kracht van de Heilige Geest!’